top of page

KESKI-UUDENMAAN NUORKAUPPAKAMARIN 
MENTOROINTIOHJELMA

MENTOROINTIOHJELMA

Kun tuelle, ohjaamiselle ja sparraukselle sovitaan tietty aikajänne, tavoitteet ja teemat, puhutaan ohjelmallisesta mentoroinnista.

 

Keski-Uudenmaan Nuorkauppakamarin mentorointiohjelman kesto on 6 – 8 kuukautta. Mentorointiohjelman aikana järjestetään mentorointiryhmän yhteisiä tapaamisia, joissa saadaan tukea, jaetaan onnistumisia ja verkostoidutaan yhdessä ryhmän kanssa.

 

Mentorointiohjelman ydin ovat mentorin ja aktorin tapaamiset, joiden järjestelyistä parit sopivat keskenään. Tapaamisia on 5 – 6 ja yhden tapaamisen kesto on 1 – 2 tuntia. Mentorointiohjelmassa mentorit ja aktorit saavat ohjeistuksen ja työkirjan onnistuneen mentoroinnin tueksi.

 

Mentorointiohjelman mentorit ovat työ- ja kamarielämässä ansioituneita senaattoreja, kunniajäseniä ja aktiivisia nuorkauppakamarilaisia.

Keski-Uudenmaan Nuorkauppakamarin palkittu mentorointiohjelma tarjoaa osallistujalle mahdollisuuden henkilökohtaiseen kehittymiseen ja itsetuntemuksen ja ammatillisen osaamisen tavoitteelliseen kasvuun.

AKTORI

Mentorointiohjelmassa aktori kehittää itseään ja rakentaa osaamistaan. Aktori sitoutuu mentorointiin, asettaa tavoitteen ja ottaa vastuuta mentoroinnin onnistumisesta. Aktori saa tuekseen kokeneen ja osaavan mentorin, jonka kanssa rakennetaan tavoitteellinen mentorointipolku. Mentoroinnin avulla aktori tunnistaa osaamisensa, selkeyttää tavoitteensa ja saa varmuutta, rohkeutta ja tukea uusiin askeliin työelämässä.

Esimerkkejä mentoroinnin tavoitteista: 

•    Ammatillinen kehittyminen.
•    Oman osaamisen ja kehityskohtien tunnistaminen.
•    Ammatillisen itsetunnon vahvistaminen.
•    Urasuunnitelman ja -tavoitteiden selkiyttäminen.
•    Työn, perheen ja vapaa-ajan yhdistäminen.
•    Uusien näkökulmien saaminen.
•    Haastavan työtilanteen selvittäminen.
•    Työnhaku, uusi työ tai uudet työtehtävät.
•    Esimiehenä toimiminen. 

” Mentoroinnin avulla sain lisäpotkua yritykseni markkinointiin ja myyntiin. Panostuksen, jonka laitoin mentorointiin, sain mittaamattomana takaisin arvokkaiden ja ajatuksia herättävien keskustelujen myötä. Suosittelen mentorointia lämpimästi kaikille yritykseensä lisäbuustia hakevalle tai uutta uraa etsivälle. ”

“ Osallistuin mentorointiohjelmaan avoimella ja uteliaalla mielellä. Sain huippumentorin, jonka kanssa luottamus rakennettiin ensitapaamisella, kommunikaatio oli suoraa ja saatu tuki konkreettista. Oli hyvä ottaa aikaa oman urapolun suunnitteluun ja peilata omia ajatuksia oman työkuplan ulkopuolisen mentorin kanssa. Hyvin rakennetun mentorointiohjelman avulla tapaamiset eivät jääneet yleisen tason juttutuokioiksi, vaan etenivät kohti asetettuja tavoitteita. Mentoroinnin aikana pääsin monta askelta lähemmäs omaa unelmatyötäni. ”

“ Mentorointi tuo näkökulmia ja työkaluja oman tulevaisuuden ohjaamiseen. Se on yksi parhaista tavoista kehittyä ja nostaa omaa tasoa. Kun aikanaan katsot taaksepäin, toteat luultavasti saman kuin minä - mentorointiin osallistuminen oli yksi parhaista päätöksistä 10 vuotta sitten. ”
 

MENTORI

Osaavana ja kokeneena asiantuntijana mentori osaa tukea, neuvoa ja edistää kehityshaluista aktoria. Mentorilla on mahdollisuus jakaa saamaansa oppia ja tarjota uusia kulmia aktorin kasvussa työhön ja ammattilaisuuteen.

 

Mentoroinnin ytimessä on vuorovaikutusprosessi yhdessä aktorin kanssa ja hyvä mentori-aktori -suhde perustuukin avoimuuteen, luottamukseen ja tasa-arvoon. Mentorointiohjelma tarjoaa aktorin lisäksi myös mentorille uusia näkökulmia ja oppimisen ja onnistumisen paikkoja.

Mitä mentorointiohjelma tarjoaa mentorille? 

“ Kohtaamisia upeiden ja osaavien nuorten kanssa. Saa kokeilla mihin omat kokemukset ja opit riittävät. Onnistumista kun huomaa opeista olevan hyötyä aktorille. Mentorin paneutuessa aktorin tehtävään ja tavoitteisiin on mahdollisuus oppia itse uutta ja päivittää omia tietojaan. Saada oppia uusista ja tuntemattomista tehtävä- ja vastuualueista. Ystävien saaminen ei koskaan pahasta. Mielenkiintoinen projekti, jota kannattaa seurata vielä mentoroinnin päätyttyä. “

bottom of page