KESKI-UUDENMAAN NUORKAUPPAKAMARIN 

MENTOROINTIOHJELMA

MENTOROINTIOHJELMA

Palkittu projekti kehittyy jälleen Keski-Uudenmaan nuorkauppakamari KUNKKu jatkaa matkaansa mentoroinnin ja henkilökohtaisen kehittymisen kamarina. 


Mentorointiohjelman aikana mentori ja aktori tapaa noin5-6 kertaa mentorointohjelman aikana. Tapaamiset mentori ja aktori sopivat keskenään. Mentorointiohjelmaan kuuluu koulutus osio, jossa käydään omia työelämänvahvuuksia sekä kirkastetaan tulevaa tavoitetta valmennuksellisin keinoin.


Keski-Uudenmaan Nuorkauppakamarin mentorointiohjelman mentorit ovat työ ja/tai kamarielämässä ansioituneita jc:tä, kunniajäseniä tai Senaattoreita. Projektillamme toteutamme kansallista strategia tavoitetta työelämä lähtöisyydestä, lisäten jäsenistöllemme kasvun mahdollisuutta omassa ammatillisuudessaan.

Nyt kannattaa sijoittaa omaan kehittymiseen ja ottaa vastaan meidän Upeiden mentoreiden ammattimainen ohjaus vastaan. Niin se vaan menee, että Yhdessä me todella olemme enemmän. Aktori löytää suuntansa ja saa selkeyden niihin asioihin joita on pohtinut. Tervetuloa Aktori mukaan, elämäsi mentorointiin! 

MEISTÄ SANOTTUA

“Osallistuin mentorointiohjelmaan vuonna 2014. Mentoroinnin avulla sain lisäpotkua yritykseni markkinointiin ja myyntiin. Panostuksen, jonka laitoin mentorointiin, sain mittaamattomana takaisin arvokkaiden, ajatuksia herättävien, keskusteluiden myötä. Suosittelen mentorointia lämpimästi kaikille yritykseensä lisäbuustia hakevalle tai uutta uraa etsivälle.”

- Heini Haapala, TGK Golf School

Haluatko nähdä kuinka ihminen kukoistaa? Onkohan maailmassa mitään niin kaunista kun ihminen pääsee lähemmäs omaa potentiaaliaan. Mentorina pääset oivalluttamaan Aktoria oman osaamisesi kautta. Saat itsekin oivalluksia uudesta näkökulmasta Aktorin omien ajatuksien kautta. Mentoroinnin vuorovaikutusprosessi tuo kokonaisvaltaisen onnistumisen elämyksiä mentorille.

MENTOROINTI

MITÄ MENTOROINTI ON?

Kun tuelle, ohjaamiselle ja sparraukselle sovitaan tietty aikajänne, tietyt tavoitteet ja teemat puhutaan ohjelmallisesta mentoroinnista. Yleensä tällaisten ohjelmien pituus on puolesta vuodesta vuoteen ja parit tapaavat mentoroinnin merkeissä kerran kuukaudessa pari tuntia kerrallaan.

MITÄ TYÖYHTEISÖ HYÖTYY MENTOROINNISTA?

Organisaatio ylläpitää työmarkkinakelpoisuuttaan tarjoamalla yksilöille mahdollisuuden kehittää itseään ja rakentaa osaamistaan, jonka avulla he selviävät paremmin tulevaisuuden muuttuvissa tilanteissa. Tämän tavoitteellisen ja tehokkaan kehittymismahdollisuuden tarjoaminen yksilöille edistää heidän sitoutumistaan organisaatioon. Yksilön kokonaisvaltaisen kehittymisen kautta organisaation esimiestyö sekä johtamisen laatu paranee. Omaehtoinen kehittyminen ja oppiminen sekä osaamisen jakaminen lisääntyvät organisaatiossa.

Tulosten parantuminen, motivoitunut, kehityshaluinen henkilöstö työskentelee tavoitteellisesti ja tuloshakuisesti. Mentoroinnin läpikäyneet organisaatiot ovat tutkitusti oppineet tehostamaan toimintaansa, vuorovaikutus on parantunut ja yhteisöllisyys kasvanut.

MIHIN MENTOROINTIA KÄYTETÄÄN?

Aktorin henkilökohtaiseen, ammatilliseen kehittymiseen ja työssä oppimiseen. Voi myös helpottaa uusien tehtävien sisään ajoon, kun muutos tapahtuu omassa työssä tai uuden työntekijän perehdyttämiseen. Yleisestikäytetään myös hiljaisen kokemusperäisen tiedon siirtoon sekä osaamisen näkyväksi tekemiseen työyhteisöissä. Mentoroinnin arvo näkyy juuri hyvien käytäntöjen ja parhaiden toimintamallien arvioimiseen ja siirtämisessä. Mentorointi toimii myös organisaatioiden muutoksen tukena. Mentorointi lisää työssä jaksamista ja motivoitumista.

OTA YHTEYTTÄ

info@kunkk.fi

p.045 324 3456

Y-tunnus: 1517893-6

Toiminta alue Keski-Uusimaa: 

Nurmijärvi, Tuusula, Kerava.

© 2018 Keski-Uudenmaan Nuorkauppakamari ry

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • White Facebook Icon
  • Instagram - White Circle