top of page

JOHTAJUUS

JOHTAJUUSPOLKU

Nuorkauppakamarin vuosittainen johtajuuspolku antaa työkaluja käytännön johtamistyöhön. Se lisää valmiuksia strategiseen ajatteluun ja suunnitteluun, sekä opettaa projektin hallintaa, tulosten seurantaa ja analysointia. Se parantaa taitojasi ja kykyjäsi ihmisten johtamisessa. Johtajuuden edellytysten parantaminen mahdollistaa paitsi ammatillisen kehityksen, myös laadukkaan kamaritoiminnan ympäri Suomea.

JOHTAJUUSAKATEMIA

Ihmisten johtaminen ja osallistaminen:

Vuosittain joulukuussa järjestettävässä koulutuksessa kohtaavat kamarien tulevat puheenjohtajat. Koulutus on erittäin tärkeä, koska siellä luodaan linjat tulevan vuoden johtamiselle ja tiedottamiselle. Lisäksi koulutus on kansallisen verkottumisen pohjana.

HALLITUSAKATEMIA 

Projektitaidot ja suunnitelmallisuus:

yleinen koulutus itsensä johtamisesta ja hallitustyöskentelystä. Jokainen hallitusvirkailija saa tehtäväkohtaista koulutusta. Hallitusakatemia on tarkoitettu seuraavan vuoden hallitusjäsenille ja virkailijoille ja se järjestetään alueittain loppuvuodesta. Koulutus on tärkeä alueellisen verkostoitumisen kannalta.

STRAGEGIA KOULUTUS

Stragegia on strategisen johtamisen koulutus kamareiden tulevaisuuden tekijöille. Jokaisella kamarilla on oikeus lähettää vuosittain kaksi osallistujaa, jotka aikovat olla kamarissaan vahvassa roolissa lähivuosina. Koulutus järjestetään toukokuussa.

PRES - AKATEMIA

Akatemiassa luodaan linjaukset seuraavan vuoden kansalliselle toiminnalle. Toimintaa ovat kehittämässä kamarien puheenjohtajat yhdessä keskusliiton hallituksen kanssa. Koulutus järjestetään loppukeväällä, jolloin voidaan jo tehdä puolivuosikatsaus johtajuuteen.

SOMMAR AKADEMI

Kesäakatemia on aluetiimin järjestämä koulutusviikonloppu alueen puheenjohtajille, sekä seuraavan vuoden valmistuville puheenjohtajille. Tapahtuman järjestämisaika yleensä perinteisesti ollut elokuussa. Viikonlopun aikana osallistujat tutustuvat erilaisiin johtajuuteen liittyviin teemoihin. Koulutusviikonlopun aikana tulevat puheenjohtajat pääsevät verkostoitumaan tulevien kollegoidensa kanssa, vahvistaen verkostojaan tulevalle vuodelle.

bottom of page