top of page

JCI SANASTO

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n viralliset lyhenteet

Jäsenyhdistysten nimet ovat ns. erisnimiä, joten nuorkauppakamari kirjoitetaan kapitaalikirjaimin. Rekisteröity yhdistys = ry (ilman pistettä).

 

Esimerkiksi:
Suomen Nuorkauppakamarit ry (SNKK) – ruotsiksi Finlands Juniorhandelskamrar rf (FJHK)
Suupohjan Nuorkauppakamari ry (Suupohjan Nkk) – jäsenyhdistys (NKK)

Muussa tekstiyhteydessä kirjoitettaessa nuorkauppakamaritoiminnasta, kirjoitetaan sana ’nuorkauppakamari’ pienellä.

 

 

Koulutusten nimien oikeinkirjoitus

PRES-Akatemia
Johtajuusakatemia
Strategia!
Start
Hallitusakatemia
JCI Presenter
JCI Trainer
JCI Designer
JCI Admin
JCI Achieve
JCI Head Trainer

Virkojen lyhenteet ja oikeinkirjoitus

Virat lyhennetään kapitaalikirjaimin, koska ne on lyhennetty yksittäisten sanojen alkukirjaimista.  Poikkeuksena paikallistasolla PRES, SECY ja TREAS, jotka myös kirjoitetaan kapitaalikirjaimin.

 

Paikalliset virat ja termit

LOM      Local Organisation Member  Paikallisjärjestö
PRES      President  Puheenjohtaja
IPP         Immediate Past President  Edellinen puheenjohtaja
COM     Community  Yhteiskuntalohko/projektit
IND        Individual  Yksilölohko, koulutus
LOM      Local Organisation Member  Yhdistyslohko, tapahtumat
INT        International  Kansainvälisten asioiden lohko
IPRO      International Public Relation Officer  Kansainvälinen suhdetoimintavirkailija
SECY     Secretary  Sihteeri
TREAS  Treasurer  Rahastonhoitaja
LIO        Local Information Officer  Tiedottaja
BUS       Business Liikesuhdetoiminta
LMM     Local Marketing Manager  Paikallinen markkinoija
MC        Master of Ceremonies Klubimestari

Alueelliset virat ja termit

VP          Vice President  Aluejohtaja
RIO        Regional Information Officer  Alueviestintäpäällikkö
RC         Regional Coordinator  Aluekoordinaattori
RS          Regional Secretary  Aluesihteeri
RMM     Regional Marketing Manager  Aluemyyntipäällikkö
R-BUS   Regional Business Manager  Aluemarkkinointipäällikkö
R-LOM  Regional Organisation Manager  Aluetapahtumapäällikkö

 

Kansalliset virat ja termit

NOM  National Organisation Member  Kansallinen keskusjärjestö
NP      National President  Kansallinen puheenjohtaja
NPP    National Past President  Edellinen kansallinen puheenjohtaja
DP      Deputy President  Varapuheenjohtaja
EVP    Executive Vice President  Kehitysjohtaja
CD     Communications Director  Viestintäjohtaja
TD     Training Director  Koulutusjohtaja
NT     National Treasurer  Talousjohtaja
VP      Vice President  Aluejohtaja
CEA   Chief Executive Assistant  Johdon assistentti
GLC   General Legal Councel  Lainopillinen neuvonantaja
NPL   National Project Leader  Kansallinen projektipäällikkö
ND    National Director  Kansallinen päällikkö
NIO   National Information Officer  Tiedottaja
NMM  National Marketing Manager  Markkinointipäällikkö
ND IT  National Information TechnologyTietohallintopäällikkö
MD     Managing DirectorToimitusjohtaja

Kansainväliset virat ja termit

WP    JCI President  Maailmanpresidentti
JCI    Junior Chamber International  Nuorkauppakamarien kattojärjestö
EC     European Conference  Eurooppakokous
WC    World Congress  Maailmankokous
COC  Conference Organizing Committee  Kokousjärjestäjä

Muuta

JC              jäsenyhdistyksen henkilöjäsen
pj-kokous  Puheenjohtajakokous
TVK            Työvaliokunta
KL               Keskusliitto

KunkkIdeointipaja.jpg
bottom of page