top of page

GROW WITH THE FLOW MENTOROINTIOHJELMA

MENTORIN HYÖDYT

- Aktorilta saamansa palautteen avulla mentori voi uudistaa ja kyseenalaistaa omia ajatuksiaan, näkökulmiaan ja toimintatapojaan sekä luopua niistä, jotka eivät enää toimi.
- Jakaessaan omasta työkokemuksestaan mentori oppii huomaamaan työuransa merkityksellisyyden.
- Mentoroinnin vuorovaikutusprosessi tuo kokonaisvaltaisen onnistumisen elämyksiä mentorille.
- Oman työuransa merkityksen ymmärtäminen lisää mentorin työniloa.
- Mentori saa mahdollisuuden tutustua nuorempiin vastakoulutettuihin henkilöihin, joiden avulla hän voi päivittää teoreettista tietoaan.

bottom of page