top of page

KESKI-UUDENMAAN NUORKAUPPAKAMARIN MENTOROINTIOHJELMA

AKTORIN HYÖDYT

- Parityöskentelyn aikana aktori voi arvioida ja saada tietoa siitä, kuinka hyvin hänen    toimintatapansa, asenteensa ja ajatuksensa tukevat asetetun tavoitteen saavuttamista.
- Aktori syventää ja laajentaa ammatillista osaamistaan mentorin kokemusten avulla.
- Aktori saa käyttöönsä mentorin ”käytännössä testaaman” kokemusperäisen informaation.
- Aktori voi laajentaa verkostoaan mentorin kontaktien avulla.
- Aktorin urakehitys nopeutuu, sillä parityöskentely selkeyttää sitä, mihin hänen kannattaa keskittyä ja mikä on oleellista tavoitteen saavuttamisen kannalta.
- Mentoroinnin avulla aktorin itsetuntemus syvenee, joka osaltaan vahvistaa hänen itseluottamustaan

 

Ohjelmassa kokeneet Mentorimme tukevat sinun henkilökohtaista kasvuasi. Keski-Uudenmaan Nuorkauppakamarin Mentorointiohjelma by KUNKKu, keskittyy ammatillisen urasi kehittämiseen.

MEISTÄ SANOTTUA

“Osallistuin mentorointiohjelmaan vuonna 2014. Mentoroinnin avulla sain lisäpotkua yritykseni markkinointiin ja myyntiin. Panostuksen, jonka laitoin mentorointiin, sain mittaamattomana takaisin arvokkaiden, ajatuksia herättävien, keskusteluiden myötä. Suosittelen mentorointia lämpimästi kaikille yritykseensä lisäbuustia hakevalle tai uutta uraa etsivälle.”

- Heini Haapala, TGK Golf School

bottom of page