Mentorointiohjelma

 Mentorointiohjelma by KUNKKu jälleen vuonna 2017

Mentorointiohjelma  järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2014 ja erittäin hyvien kokemusten innoittamina jatkamme projektia vuonna 2016. Ohjelma oli monella tavalla onnistunut. Palautteiden perusteella moni aktori koki ohjelman innostavana ja herättelevänä. Mentoroinnista oli monenlaista hyötyä heidän kehittymiselleen. Moni heistä on nyt aktiivisesti kamarimme toiminnassa mukana. Parhaimmillaan mentorointi on vaikuttava ja hyvä kokemus myös mentorille. Prosessin myötä moni asia voi konkarillekin näyttäytyä täysin uudesta perspektiivistä.

Mentorointiohjelmasta on tärkeä valmentamisen metodi. Mielestämme mentorointiohjelmassa on paljon potentiaalia ja suunnittelemme ohjelman laajentamista. Nämä hahmotelmat ovat vasta piirustuspöydällä, mutta mentoroinnilla tulee olemaan näkyvä rooli kamarimme toiminnassa. Kaikki ideat, ajatukset ja toiveet ovat erittäin tervetulleita. Toivottavasti pääsemme keskustelemaan niistä yhdessä mentorointiohjelman puitteissa!

Lisätietoja projektin omista kotisivuilta, jonne pääset täältä. Ja Facebook ryhmämme taasen täällä, tervetuloa tykkäämään!

Saija Salento

Projektipäällikkö

info@growwiththeflow.fi

Mentorointiohjelma by KUNKKu 2016