Johtajakoulutus

Johtajakoulutus

Nuorkauppakamarin vuosittainen johtajuuspolku antaa työkaluja käytännön johtamistyöhön. Se lisää valmiuksia strategiseen ajatteluun ja suunnitteluun sekä opettaa projektin hallintaa, tulosten seurantaa ja analysointia. Se parantaa taitojasi ja kykyjäsi ihmisten johtamisessa. Johtajuuden edellytysten parantaminen mahdollistaa paitsi ammatillisen kehityksen, myös laadukkaan kamaritoiminnan ympäri Suomea.

Johtajuuspolku pitää sisällään mm. seuraavia koulutuksia:

HALLITUSAKATEMIA – Projektitaidot ja suunnitelmallisuus: yleinen koulutus itsensä johtamisesta ja hallitustyöskentelystä. Jokainen hallitusvirkailija saa tehtäväkohtaista koulutusta. Hallitusakatemia on tarkoitettu seuraavan vuoden hallitusjäsenille ja virkailijoille ja se järjestetään alueittain loppuvuodesta. Koulutus on tärkeä alueellisen verkostoitumisen kannalta.

STRATEGIA: Stragegia on strategisen johtamisen koulutus kamareiden tulevaisuuden tekijöille. Jokaisella kamarilla on oikeus lähettää vuosittain kaksi osallistujaa, jotka aikovat olla kamarissaan vahvassa roolissa lähivuosina. Koulutus järjestetään toukokuussa.

JOHTAJUUSAKATEMIA – Ihmisten johtaminen ja osallistaminen: Vuosittain joulukuussa järjestettävässä koulutuksessa kohtaavat kamarien tulevat puheenjohtajat. Koulutus on erittäin tärkeä, koska siellä luodaan linjat tulevan vuoden johtamiselle ja tiedottamiselle. Lisäksi koulutus on kansallisen verkottumisen pohjana.

Pres-Akatemia: Akatemiassa luodaan linjaukset seuraavan vuoden kansalliselle toiminnalle. Toimintaa ovat kehittämässä kamarien puheenjohtajat yhdessä keskusliiton hallituksen kanssa. Koulutus järjestetään loppukeväällä, jolloin voidaan jo tehdä puolivuosikatsaus johtajuuteen.

LEAD: Lead on uusi, vuonna 2003 alkanut johtamiskoulutus. Sen kohderyhmänä ovat kamareiden puheenjohtajat, erityisesti ne jotka tavoittelevat kansallisia ja kansainvälisiä tehtäviä. Koulutus vahvistaa johtajuutta ja tarjoaa siihen työkaluja. Se järjestetään yleensä kansainvälisien kokouksien yhteydessä sekä johtajuusakatemian yhteydessä.

Edellä mainittujen koulutusten lisäksi johtajuuspolkua täydentää alueellisissa ja kansallissa konferensseissa järjestettävät seminaarit.

Tutustu käytännön johtamistyöhön tarkemmin – katso Johtajuuspolku esitteemme.

 

JCI Akatemiat

European Academy: Koulutuksen tarkoituksena on korkeatasoisen koulutuksen lisäksi tiivistää yhteistyötä Pohjoismaiden ja Baltian puheenjohtajien välillä ja saada aikaan yhteisiä projekteja. Kohderyhmänä ovat kamareiden tulevat puheenjohtajat, jotka ovat iältään 33 vuotta tai alle ja ovat olleet jäsenenä kamarissa vähintään kaksi vuotta. Suomesta pääsee mukaan kaksi hakijaa.Nordic Academy: Koulutusviikonlopun sisällöstä ei kerrota juurikaan mitään osallistujille kuin vasta paikan päällä. Varmaa on kuitenkin se, että koulutuksessa kehitetään johtamis- ja strategisia suunnittelutaitoja. Akatemia on tarkoitettu Pohjoismaiden ja Baltian kamarilaisille. Hakijan on oltava joko entinen puheenjohtaja tai entinen kansallinen toimihenkilö. Hakijalta edellytetään myös hakemista kansalliseen virkaan tulevana vuonna.Learning Institute
Nuorkauppakamarissa on mahdollisuus saada erilaisia koulutuksia. Yhtenä kouluttautumismuotona on johtajuuskokemuksien saaminen toimimalla eri viroissa ja osallistumalla projekteihin. Learning by Doing. Learning Institute (LI) auttaa nuorkauppakamarilaisia kehittymään kouluttajina ja johtajina.

Learning Institute (LI) vastaa järjestökoulutuksen tuotteistamisesta ja toimeenpanosta. LI tuottaa kouluttajakoulutusta ja rekrytoi uusia nuorkauppakamarilaisia kouluttajauralle. LI ylläpitää ajantasaista rekisteriä JC kouluttajista ja järjestön koulutustuotteista. LI vastaa järjestön kansainvälisistä kouluttajasuhteista ja kouluttajaverkoston ylläpidosta.